[กลับหน้าหลัก]

นายแพทย์ทวีทอง กออนันตกูล

ครอบครัวเรารู้สึกติดค้างในบุญคุณของท่าน อ.แพทย์คุณหมอทวีทองมาก พวกเรามักใช้นามเรียกขานท่านว่า "คุณหมอทอง"
พวกเรา ตระกูลจ้อยประดิษฐ์ ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์หมอทวีทองมาก จำความได้ว่า คุณหมอย้ายมาประจำที่ รพ. ศูนย์โรคทรวงอก เมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว ท่านมาหาคุณย่าชั้นถึงบ้าน พร้อมบอกว่าหากคุณแม่ (สรรพนามที่ท่านให้เกียรติเรียกแทนตัวคุณย่าของพวกเราโดยถือว่าคุณอานันทนา ผู้ซึ่งเคยปฏิบัติงานร่วมกับท่านในฐานะพยาบาลผู้ช่วยผ่าตัดในห้องผ่าตัด รพ. กลางในสมัยที่ท่านเคยเป็นคุณหมอประจำ รพ. กลาง เป็นเสมือนน้องสาว หรือญาติมิตรของท่าน ดังที่ท่านเมตตาน้องๆ ทุกท่านที่ท่านเคยร่วมงานด้วยตลอดมา) มีเรื่องอะไร บอกผมได้ไม่ต้องเกรงใจนะครับคุณแม่ ซึ่งครอบครัวเราก็ได้รบกวนท่านเสมอมา เช่น กรณีที่คุณย่าชั้นมีอาการป่วยด้วยภาวะปอดผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยรวมถึงการรักษาใน รพ. ซึ่งหลายครั้งต้องให้คุณหมอช่วยอนุเคราะห์ทั้งประสานในการเข้ารับการรักษาหรือแม้แต่การหาคิวเพื่อเข้ารับการรักษาและ admit ซึ่งคุณหมอได้ให้ความเมตตาครอบครัวเราเสมอมา
ผมจำได้ว่าคุณหมอท่านมีบุคลิกดั่งเทวดา แบบที่เราสัมผัสท่านได้ ยกตัวอย่างที่ท่านเคยพูดให้กำลังใจคุณย่าระหว่างที่ป่วยว่า "สวัสดีครับคุณแม่ วันนี้ดูหน้าตาสดใส สวยนะครับ ไม่เหมือนคนป่วยเลย พรุ่งนี้กลับบ้านได้แล้ว" นี่เป็นคำปรารภที่คุณหมอเทวดา ได้ใช้พูดเพื่อให้กำลังใจคุณย่า ในช่วงที่ท่านเข้ารับการรักษาสภาวะปอดติดเชื้อและ X-Ray พบจุดขาวในปอดเป็นจำนวนมาก สภาวะการใช้งานได้เหลือไม่ถึง 50% ของสมรรถนะปอด คำพูดดังกล่าวของคุณหมอท่าน ดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจคุณย่ากลับทำให้ท่านมีชีวิตชีวา มีพลังผลักดันให้ท่านสามารถมีกำลังใจในการรับการรักษาต่อ คุณย่าจะรู้สึกดีใจมากทุกครั้งที่คุณหมอท่านมาเยี่ยมอาการป่วย นี่เป็นเพียง 1 เหตุการณ์จาก อีกหลายเหตุการณ์ที่ทางครอบครัวเรารบกวนคุณหมอและคุณหมอให้การอนุเคราะห์เสมอมา แม้กระทั่งใกล้วาระที่คุณหมอท่านจะจากพวกเราไปนิจนิรันดร์ น้องสาวของผม ที่พวกเราเรียกเธอว่า น้องออย ได้มีอาการป่วยรุนแรงจากระบบปอดเสื่อมสมรรถภาพประกอบกับภาวะหัวใจโต ต้องเข้ารับการรักษาที่ รพ. เฉพาะทางศูนย์โรคหัวใจทรวงอก อีกครั้งที่คุณหมอให้ความอนุเคราะห์ครอบครัวเราในการประสานเรื่องการขอเข้ารับการรักษาให้ ทั้งๆ ที่คุณหมอท่านเองก็ป่วยและเข้ารับการรักษาที่ รพ. ศิริราชอยู่ในขณะนั้น กระผมเองจึงรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาที่ท่านมีแก่ครอบครัวเรา และได้ทราบภายหลังจากหลังสืออัตชีวประวัติท่านว่าท่านประพฤติเป็นคุณหมอเทวดา กับคนไข้ บุคคลและครอบครัวที่ท่านรู้จัก ลูกศิษย์ ตลอดจนเพื่อนร่วมงานท่านทุกท่าน มาตลอดเสมอมา ท่านใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นอย่างคุ้มค่า กระผมเองก็เป็นหนึ่งในอีกหลายๆคนที่ได้รับแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตให้คุ้มค่า คุ้มกับชีวิตนี้ที่มีโอกาสเกิดมาต้องทำประโยชน์ให้เพื่อมนุษย์อื่นด้วย โดยไม่มีข้อแม้หรือข้อแก้ตัวในการทำให้เกิด ดังตัวอย่างที่คุณหมอทำให้เราดูเป็นแบบอย่าง เช่นการประดิษฐ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผมแปลกใจมากไม่คาดคิดว่าคุณหมอสามารถออกแบบระบบวงจรอิเล็กทรอนิกได้ดีกว่าวิศวกรอย่างผม หรือแม้วาระสุดท้ายท่านยังไม่หยุดพัฒนากระบวนการทำฐานข้อมูลเพื่อใช้งานร่วมด้านข้อมูลการแพทย์ เพื่อประโยชน์แห่งมนุษยชาติ ทำให้เราประจักษ์แล้วว่าหมอทองของเราท่านใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้ว
สุดท้ายนี้ผมคิดว่าท่านจากเราไปเพียงกายแต่สิ่งดีๆ สิ่งที่ท่านสอนโดยทำให้เราดูเป็นแบบอย่าง ยังคงอยู่กับพวกเรา ความคิดเรื่องการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าทุกวินาที และการดำรงชีวิตเพื่อผู้อื่นจะเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตของผมและครอบครัวตลอดไป หากท่านสามารถรับรู้ด้วยญาณวิถีพวกเราขออาราธนา พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ คุณความดีที่พวกเราสะสม ขออุทิศให้คุณหมอทอง เสริมบารมีท่านยิ่งๆ ขึ้นไป และขอบคุณที่ท่านเทวดาคุณหมอทองลงมาช่วยเหลือพวกเราในภพภูมินี้
จาก
หลานๆ ครอบครัวจ้อยประดิษฐ์ หลานคุณย่าชั้น ท่าน้ำนนทบุรี
[กลับหน้าหลัก]