[กลับหน้าหลัก]

ศิษย์ CoP Burn Nurse

ความรักและความทรงจำของศิษย์ต่ออาจารย์นายแพทย์ทวีทอง กออนันตกูล เริ่มต้นจาก การนำเสนอข้อมูลผู้ป่วย burns ด้วย poster presentation ในงานประชุมวิชาการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ปี ๒๕๕๐ ด้วยความเมตตาของอาจารย์ และความด้อยประสบการณ์ในการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลเชิงระบาดวิทยา เส้นทางการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วย burns ด้วยระบบฐานข้อมูลออนไลน์ UCHA จึงได้มีจุดเริ่มต้นสืบมา... นับจากวันนั้น..จนวันนี้.... ๘ ปีแห่งการเรียนรู้ ที่พวกเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความตั้งใจ ในความหวัง ความฝัน ของอาจารย์ ที่อยากให้ UCHA เป็นโปรแกรมอัจฉริยะที่ท่านบอกว่าถึงแม้จะไม่ได้เป็นโปรแกรมที่ยิ่งใหญ่อะไร แต่ก็สามารถตอบคำถามได้ทุกมุมมอง มีชีวิต มีความเป็นปัจจุบัน ใช้งานง่ายได้ข้อมูลสำเร็จรูป ไม่เสียค่าใช้จ่าย ออนไลน์ เข้าถึงได้ทุกที่ เพียงแค่คลิกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
ความสุข ความทรงจำ ในวันที่มีพวกเราและอาจารย์ ที่เฝ้าประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ ทั้งเหนือ กลาง อิสาน ใต้ เปรียบดังลูกน้อยที่เดินเตาะแตะ และกำลังเริ่มเติบใหญ่ พอให้อาจารย์ได้ภาคภูมิใจ ... เดือน กันยายน ๒๕๕๖ พวกเราได้ประสานความร่วมมือ จัดสร้างเครือข่ายระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย burn ออนไลน์ UCHA ระดับประเทศ จากรุ่นที่ ๑ โดยแม่ข่ายโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สานต่อไปยังเจ้าภาพรุ่นที่ ๒ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ..ย้ายกลับไปสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีเป็นครั้งที่ ๓ และนัดครั้งนี้ที่นพรัตนราชธานี...
แต่เวลาแห่งความภาคภูมินั้น สั้นนัก...กรกฎาคม ๒๕๕๗ อาจารย์ไปตรวจร่างกายตามปกติที่โรงพยาบาล ผลการตรวจ พบว่ามีมะเร็งในกระเพาะอาหาร อาจารย์มีกำลังใจดีเยี่ยม พร้อมรับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ร่วมกับการใช้ธรรมะ ในการรักษาเยียวยาจิตใจ ท่านเข้ารับการผ่าตัด ๒ ครั้ง นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วยพลังใจเกินร้อย
แต่ทุกสิ่งในโลก ล้วนมี...เกิดขึ้น..ตั้งอยู่.. และดับไป เป็นสังสารวัฏ...
๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ในคืนเพ็ญวิสาขบูชา อาจารย์ได้หลับและพักผ่อน ปลดปล่อยจากภารกิจทั้งปวง อย่างสุขสงบ อันเป็นนิรันดร์
ท่านจากไปเพียงร่างกาย แต่ความฝันของท่านยังรอการสานต่อ จากพวกเราชาว burn…
น้อมรำลึกพระคุณครูผู้ให้แสง ส่องแสดงแนวทางวางกรอบให้
ด้วยระบบฐานข้อมูลที่กว้างไกล UCHA ใช้เป็นฐานในงาน Burn
ศิษย์ขอตั้งปณิธานสืบสานต่อ ให้เกิดก่อคุณค่าน่าสรรเสริญ
ด้วยเครือข่ายพี่น้องของ CoP Burn พร้อมก้าวเดินสู่เส้นชัยในสากลฯ
ด้วยความอาลัยรักและเคารพอย่างสูง
กลุ่ม CoP Burn Nurse
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
[กลับหน้าหลัก]